Dzieci z Dysleksją potrzebują pomocy!

Niestety nie ma żadnego prostego sposobu na zlikwidowania dysleksji. Nie istnieją żadne cudowne tabletki czy też kropelki po zażyciu, których dysleksja minie jak ręką odjął. Jedyna drogą, która prowadzi do znacznego zmniejszenia trudności w pisaniu i czytaniu jest regularne wykonywanie różnorakich ćwiczeń. Dzieci z dysleksją potrzebują pomocy! Warto nakłonić dyslektyka do systematycznych codziennych ćwiczeń, choćby przez pół godziny.

Klasa I – III szkoły podstawowej:

Dysleksja - 60 zł netto za 2 programy komputerowe: Czytam płynnie 1.0 std i Łamigłówki-tangramy 1.0    Ilość: Zaznacz, aby zamówić:
Dysleksja – 65 zł netto za 2 programy komputerowe: Czytam płynnie 1.0 pro i Łamigłówki-tangramy 1.0    Ilość:Zaznacz, aby zamówić:
Dysleksja – 85 zł netto za 2 programy komputerowe: Czytam płynnie – trening czytania i Łamigłówki-tangramy 1.0    Ilość:Zaznacz, aby zamówić:

Klasa IV – VI szkoły podstawowej:

Dysortografia – 75 zł netto za 2 programy komputerowe: Ortografia to pestka 1.1 i Łamigłówki-tangramy 1.0    Ilość:Zaznacz, aby zamówić:
Dysortografia – 25 zł netto za 2 programy komputerowe: Sposób na ortografię 1.1 i Łamigłówki-tangramy 1.0    Ilość:Zaznacz, aby zamówić:
Dysleksja – 75 zł netto za 2 programy komputerowe: Sylaba po sylabie 1.0 std i Łamigłówki-tangramy 1.0    Ilość:Zaznacz, aby zamówić:
Dysleksja – 80 zł netto za 2 programy komputerowe: Sylaba po sylabie 1.0 pro i Łamigłówki-tangramy 1.0   Ilość:Zaznacz, aby zamówić:

Gimnazjum:

Dysortografia – 55 zł netto za 2 programy komputerowe: Piszę bezbłędnie 1.1 i Łamigłówki-tangramy 1.0    Ilość:Zaznacz, aby zamówić:
Dysortografia – 85 zł netto za 2 programy komputerowe: Piszę bezbłędnie – trening ortograficzny i Łamigłówki-tangramy 1.0    Ilość:Zaznacz, aby zamówić:
Dysortografia – 25 zł netto za 2 programy komputerowe: Samouczek ortograficzny 1.3 i Łamigłówki-tangramy 1.0    Ilość:Zaznacz, aby zamówić:

Aby zamówić płyty musisz być zalogowany.
Uwaga! Szkołom i firmom będziemy sprzedawać zestawy w ustalonej przez nie konfiguracji, jeśli zamówienie netto przekroczy 350 zł.
Uwaga! Podana ceny są bez VAT. Nabywca także zapłaci koszty przesyłki wg cennika Poczty Polskiej. Cena przesyłki zostanie wyliczona po ustaleniu wagi paczki i ewentualnym uwzględnieniu kosztów pobrania. Koszty paczki i pobrania wyliczy sprzedawca.

Czytam płynnie 1.0 std

Program do terapii dysleksji, wspomaga likwidowanie trudności w czytaniu. Uczy płynnego cichego i głośnego czytania. Jest przeznaczony dla uczniów od I do III klasy szkoły podstawowej. Zapewnia ok. 45 godz. ćwiczeń.

Łamigłówki-tangramy 1.0

- Figury składowe tangramów można dowolnie obracać o 360 stopni.
- Użytownik może dowolnie zdefiniować KOLORY: a) figur składowych tangramu, b) obwodu figur, c) tła, d) figur podpowiedzi, e) wzoru tangramu.
- Program pozwala tworzyć własne wzory tangramów do układania i dopisywać je do bazy wzorów. Wzory tangramów można dowolnie modyfikować i usuwać z bazy.
- Program także zapisuje dla każdego użytkownika: a) ilość tangramów ułożonych, b) ilość tangramów porzuconych, tzn. wybranych do ułożenia, lecz nie ułożonych, c) ilość podpowiedzi we wszystkich sesjach ćwiczeń, d) średni poziom podpowiedzi (jeśli bez podpowiedzi, to średni poziom podpowiedzi = 0; maksymalny poziom podpowiedzi równa się „7″, gdyż tangram składa się z 7 figur). Sposoby manipulacji figurami na ekranie:

Przesunięcie = wskaźnik myszy na figurze i trzymanie lewego przycisku.

Obrót = wskaźnik myszy na figurze, przytrzymanie prawego przycisku i odpowiedni ruch myszką lub użycie klawiatury – strzałki.

Równoległobok – lustrzane odbicie = użycie klawiatury – strzałki.

Czytam płynnie 1.0 pro

Program ten zawiera zestaw ćwiczeń z „Czytam płynnie 1.0 std” oraz dodatkowo specjalną aplikację „Edytor”, który umożliwia, np. terapeutom, nauczycielom, rodzicom budowanie własnych zestawów ćwiczeń. Zapewnia ok. 45 godz. ćwiczeń uczniom I – III klasy szkoły podstawowej. Czytam płynnie – trening czytania „Czytam płynnie – trening czytania jest programem komputerowym z atrakcyjnymi animacjami. Zalecany jest do terapii dysleksji, Wspomaga likwidację trudności w czytaniu. Przeznaczenie: uczniowie klas I -III szkoły podstawowej. Zapewnia ok. 50 godz. ćwiczeń. Ortografia to pestka 1.1 Program przydatny w terapii dysortografii, wspomaga likwidowanie trudności w poprawnym pisaniu. Jest przeznaczony dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej, od IV do VI klasy. Zapewnia ok. 50 godz. ćwiczeń ze zdaniami i wyrazami.
 • Zawarte w programie ćwiczenia odwołują się do pamięci wzrokowej i słuchowej, zarówno tej krótkotrwałej, jak i odległej. Przed każdym ćwiczeniem na zdaniach użytkownik zapoznaje się z ortogramami, ich pisownią i brzmieniem. Jeden wyraz pojawia mu się przynajmniej trzy razy w różnych kontekstach, a w przypadku popełnienia błędu – koryguje go w kilku następnych wariantach. Celem programu nie jest sprawdzanie, ile błędów ćwiczący popełnia, lecz zaproponowanie mu takich zadań, które dadzą mu szansę na zapamiętanie nie tylko reguł rządzących polską pisownią, ale i jak największej ilości ortogramów.
 • Materiał ortograficzny obejmuje 3 działy: -rz-, -ż-; -ó-, -u- oraz -ch-,-h-. Łącznie program zawiera ok. 400 zdań, w których zamieszczonych jest ok. 900 wyrazów z trudnościami ortograficznymi.
 • Dodatkowemu utrwaleniu pisowni służą ćwiczenia typu: rozsypanki wyrazowe, wyszukiwanie par wyrazów o tej samej pisowni, tworzenie związków frazeologicznych, dopisywywanie wyrazów pokrewnych czy układanie zdań.
 • Stopień opanowania pisowni można sprawdzić w ok. 20 dyktandach (pisanie zarówno z pamięci, jak i ze słuchu).
 • Ortogramy, reguły ortograficzne oraz dyktanda są udźwiękowione.
 • Każdy wyraz z trudnością jest powiązany ze wskazówką praktyczną, która odpowiada regule ortograficznej.
 • Program zmusza do wykonywania ćwiczeń według założonej przez autorów kolejności. Nie pozwala skończyć ćwiczenia bez jego poprawnego wykonania. Wszystkie błędy odkładają się w indywidualnym katalogu użytkownika, który, jak wiele innych ćwiczeń, można wydrukować.

  Sposób na ortografię 1.1

  Terapia dysortografii, wspomaga likwidację trudności w pisaniu. Zalecany uczniom od IV do VI klasy szkoły podstawowej. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.
 • Ok. 35 godzin ćwiczeń. Zalecamy, aby jedna sesja ćwiczeń nie trwała dłużej niż 30 minut.
 • Około 1500 ortogramów (wyrazów z trudnościami) z zakresu -rz-, -ż-, -ch-, -h-, -ó-, -u-, które są użyte w 232 ćwiczeniach.
 • Ćwiczenia są ułożone w zadania według zasady stopniowania trudności. Program wymusza wykonanie całego zadania poprawnie, po uporaniu się z kilkoma różnymi procedurami poprawiania błędów.

  Sylaba po sylabie 1.0 std

  Wspomaga likwidowanie trudności w poprawnym czytaniu. Program jest przeznaczony do terapii dysleksji dla uczniów od IV do VI klasy szkoły podstawowej oraz dla gimnazjalistów. Zapewnia ok. 60 godz.
 • Programy te są adresowane do tych uczniów młodszych oraz starszych klas szkoły podstawowej, do uczniów gimnazjum, którzy nie opanowali w stopniu wystarczającym umiejętności czytania cichego i głośnego oraz rozumienia tekstu. Uczeń może wykonywać pracę zarówno samodzielnie, jak i pod kierunkiem rodzica, nauczyciela lub terapeuty. Programy w warunkach domowych są doskonałym narzędziem do codziennych ćwiczeń.
 • 11 lekcji z ćwiczeniami na wyrazach i 11 lekcji z ćwiczeniami na zdaniach; łącznie ok. 400 ćwiczeń. Każda lekcja z wyrazami to 28 różnych ćwiczeń, w których ćwiczący wyróżnia samogłoski, spółgłoski i sylaby, dążąc do sprawnego odczytywania i zapisywania wyrazów o coraz dłuższej i skomplikowanej budowie. Są one uszeregowane wg określonej budowy: najpierw wyrazy i związki wyrazowe o sylabach otwartych, na końcu – o skomplikowanej strukturze. Lekcje ze zdaniami zawierają ćwiczenia na rozumienie i zapamiętywanie tekstu. W obrębie każdej historyjki użytkownik wykonuje 8 różnorodnych zadań, które kończą się pisaniem z pamięci i ze słuchu.
 • Przy założeniu, że jedna sesja ćwiczeń z programem będzie trwała 20 min., to użytkownik może zrealizować wszystkie ćwiczenia „Sylaby…” w ciągu 60 godz. czyli 180 sesji („Czytam…” – 45 godz.). W warunkach domowych materiał powinien być ćwiczony codziennie.
 • Programy posiadają bardzo przejrzystą budowę, są łatwe w obsłudze. Są tak skonstruowane, że ćwiczący musi cały czas odczytywać głośno materiał, w czym pomaga mu głos lektora. Polecenia i ćwiczone wyrazy odczytywane są przez lektora, który podpowiada i kieruje pracš ucznia. Każde ćwiczenie jest wspomagane przez wzorzec, do którego można się odwołać w razie potrzeby. Na dowolnym etapie można wywołać polecenie prawym przyciskiem myszy oraz pomoc kontekstową klawiszem F1. Program posługuje się różnej wielkości czcionką: od dużej w materiale wyrazowym, do coraz mniejszej w zdaniach. W pliku sylaba.ini można ustawić wielkość czcionek i interlinii w zależności od rozdzielczości monitora.
 • Wersje profesjonalne tych programów są wyposażone w dodatkowy program „Edytor”, który umożliwia, np. terapeutom, budowanie własnych zestawów ćwiczeń.

  Sylaba po sylabie 1.0 pro

  Przeznaczony do terapii dysleksji dla uczniów od IV do VI klasy szkoły podstawowej oraz dla gimnazjalistów. Wspomaga likwidację trudności w czytaniu. Program ten zawiera zestaw ćwiczeń z „Sylaba po sylabie 1.0 std” oraz dodatkowo specjalną aplikację „Edytor”, który umożliwia, np. terapeutom, nauczycielom, rodzicom budowanie własnych zestawów ćwiczeń. Zapewnia ok. 60 godz. ćwiczeń.

  Piszę bezbłędnie – trening ortograficzny

  „Piszę bezbłędnie – trening ortograficzny” jest programem zoryginalnymi animacjami. Przeznaczenie: terapia dysortografii, wspomaga likwidację trudności w poprawnym pisaniu. Jest przeznaczony dla gimnazjalistów i licealistów. Zapewnia ok. 55 godz. ćwiczeń. Materiał ortograficzny obejmuje 3 działy: -rz-, -ż-; -ó-, -u- oraz -ch-,-h-. Łącznie program zawiera ok. 660 zdań, w których zamieszczonych jest ok. 1500 wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

  Samouczek ortograficzny 1.3

  Terapia dysortografii, wspomaga likwidację trudności w pisaniu. Zalecany gimnazjalistom i licealistom oraz uczniom techników. - Minimum 35 godzin ćwiczeń. Zalecamy, aby jedna sesja ćwiczeń nie trwała dłużej niż 30 minut.
  - Około 1500 ortogramów (wyrazów z trudnościami) z zakresu -rz-, -ż-, -ch-, -h-, -ó-, -u-, które są użyte w 232 ćwiczeniach.
  - Ćwiczenia są ułożone w zadania według zasady stopniowania trudności. Program wymusza wykonanie całego zadania poprawnie, po uporaniu się z kilkoma różnymi procedurami poprawiania błędów. Tylko wtedy program otwiera dostęp do zadania następnego.
  - Ćwiczący z tym programem nie jest zdany wyłącznie na siebie, lecz otrzymuje na bieżąco informacje o popełnianych przez siebie błędach, a także otrzymuje wskazówki, jak je poprawić.
  - Program nie pozwala użytkownikowi na pozostawienie popełnionego błędu bez poprawy i m.in. dlatego umożliwia ćwiczenie bez stałej kontroli rodzica bądź terapeuty.
  - Dla każdego użytkownika (może być ich wielu) program tworzy indywidualną bazę wyrazów trudnych, którą – jak wiele innych ćwiczeń – można wydrukować.
  - Z myślą o użytkownikach z trudnościami w czytaniu, treść instrukcji obsługi programu dostępna jest w formie klipu filmowego, a polecenia programu podawane są w formie audiowizualnej.

  Piszę bezbłędnie 1.1

  Program „Piszę bezbłędnie! 1.1″ jest przeznaczony do terapii dysortografii uczniów gimnazjów i liceów, a także techników. Wspomaga likwidowanie trudności w poprawnym pisaniu. Jest on również adresowany do każdego innego ucznia, który chce pisać bezbłędnie. W ćwiczeniach są użyte ortogramy z zakresu -rz-, -ż-, -ch-, -h-, -ó-, -u-. Program zapewnia ok. 50 godz. ćwiczeń.