Myszką lub palcem należy nakładać wybrane sylaby bądź litery, koniecznie od lewej strony, na odpowiadające im litery lub sylaby ułożone w łańcuchu.

Kliknij tutaj, aby rozpocząć