Zapis wyrazu lub zdania jest błędny. Błąd można wymienić nasuwając na niego właściwą literę, sylabę lub wyraz. Natomiast jeśli na błąd zostanie nałożona ikona kosza, to ten błąd zostanie usunięty. Posługując się ikoną kosza można odszukać wyraz ukryty w dłuższym wyrazie.

Kliknij tutaj, aby rozpocząć