Za pomocą klawiatury należy uzupełnić wyrazy z żółtymi kwadratami, następnie poprawić ewentualne błędy ortograficzne. Potem myszką lub palcem należy wstawić brakujące wyrazy w zdania, a w wyrazy brakujące litery.

Kliknij tutaj, aby rozpocząć