Myszką lub palcem należy zmienić kolejność liter/sylab/wyrazów tak, aby powstał wyraz lub zdanie. Przesuwany element należy wstawić w wybrane miejsce, przesuwając go w lewo i prawo.

Kliknij tutaj, aby rozpocząć