Dzieci z Dysleksją potrzebują pomocy!

Niestety nie ma żadnego prostego sposobu na zlikwidowania dysleksji. Nie istnieją żadne cudowne tabletki czy też kropelki po zażyciu, których dysleksja minie jak ręką odjął. Jedyna drogą, która prowadzi do znacznego zmniejszenia trudności w pisaniu i czytaniu jest regularne wykonywanie różnorakich ćwiczeń. Dzieci z dysleksją potrzebują pomocy! Warto nakłonić dyslektyka do systematycznych codziennych ćwiczeń, choćby przez pół godziny.

Ćwiczenia dostępne on-line są dwojakiego rodzaju. Ćwiczenia przydatne w terapii dysleksji adresowane dla uczniów, którzy nie opanowali w stopniu wystarczającym umiejętności czytania cichego i głośnego oraz rozumienia tekstu. „Bohaterami” ćwiczeń są wyrazy o sylabach otwartych, typu: mama na końcu wyrazy o skomplikowanej strukturze, typu: strzał. Ćwiczący wyróżnia samogłoski, spółgłoski i sylaby, dążąc do sprawnego odczytywania i zapisywania wyrazów o coraz dłuższej i skomplikowanej budowie. Te ćwiczenia są pomocne nie tylko dla dyslektyków, ale i dla małych dzieci, które poznały już wszystkie litery i rozróżniają ich kształt. Drugi rodzaj jest adresowany do dzieci z trudnościami w poprawnym pisaniu (terapia dysleksji). Wprowadzają one trzy reguły: ó - u, rz - ż, h - ch i wokół nich proponują rozliczne ćwiczenia. Uczniowie otrzymują w nich bogaty zestaw zadań, odwołujących się do różnych możliwości percepcyjnych ćwiczącego. Ich ilość zapewnia powtarzanie ortogramów (wyrazów z trudnością ortograficzną) tak, aby utrwaliły się one i zadomowiły się w pamięci długotrwałej. O doborze ortogramów decydował zakres używanego sąłownictwa na określonym poziomie nauczania, a także różne kombinacje słowotwórcze i słownikowe (w tym ćwiczenia z frazeologii i gramatyki opisowej). Istotna w tych ćwiczeniach jest zasada powtórzeń prowadząca do utrwalenia pisowni ćwiczonych wyrazów. Każde ćwiczenie jest poprzedzone udźwiękowionym poleceniem, które można wielokrotnie wywołać na każdym etapie jego wykonywania. Ponadto dziecko w każdej chwili może sobie pomóc wyświetleniem wzorca, czyli stanu, który musi osiągnąć – funkcja „ratunku”. Elementy (litery, sylaby) są w ruchu i z tego powodu ćwiczenia usprawniają także koordynację wzrokowo-ruchową, a także przyczyniają się do eliminowania trudności w orientacji w stronach ciała (zaburzona lateralizacja).