Dzieci z Dysleksją potrzebują pomocy!

Niestety nie ma żadnego prostego sposobu na zlikwidowania dysleksji. Nie istnieją żadne cudowne tabletki czy też kropelki po zażyciu, których dysleksja minie jak ręką odjął. Jedyna drogą, która prowadzi do znacznego zmniejszenia trudności w pisaniu i czytaniu jest regularne wykonywanie różnorakich ćwiczeń. Dzieci z dysleksją potrzebują pomocy! Warto nakłonić dyslektyka do systematycznych codziennych ćwiczeń, choćby przez pół godziny.

Zestaw: Dysortografia 1 (4-6 klasa). Pisownia -rz-, jeśli w innej formie wymiana na -r-, a -ż-, jeśli wymiana na niektóre spółgłoski.
Nazwa ćwiczenia Silnik Operacje
1.13.Wymiana spółgłosek w wyrazie. Przesuwanie i usuwanie Uruchom
2.14. Wpisanie w wyraz właściwego znaku lub dwuznaku. Ortogramy Uruchom
4.1. Wpisanie w wyraz właściwego znaku lub dwuznaku. Ortogramy Uruchom
2.5. Wybieranie właściwej reguły ortograficznej dla podanych wyrazów. Zasady Uruchom
2.3. Przestawianie wyrazów i tworzenie zdań. Przestawianie Uruchom
2.7. Usuwanie lub wymiana błędów w wyrazach. Przesuwanie i usuwanie Uruchom
2.8. Przestawianie wyrazów i tworzenie zdań. Przestawianie Uruchom
2.9. Usuwanie błędnych wyrazów w zdaniach. Przesuwanie i usuwanie Uruchom
2.10. Wpisanie w wyraz właściwego znaku lub dwuznaku. Ortogramy Uruchom
2.11. Usuwanie lub wymiana błędów w wyrazach. Przesuwanie i usuwanie Uruchom
2.12. Przestawianie wyrazów i tworzenie zdań. Przestawianie Uruchom
2.13. Usuwanie błędnych wyrazów w zdaniach. Przesuwanie i usuwanie Uruchom
Zestaw: Dysleksja 1 (1 - 4 klasa).
Nazwa ćwiczenia Silnik Operacje
2.2. Usuwanie lub wymiana błędów w wyrazach. Przesuwanie i usuwanie Uruchom
1.41. Nałożenie na wyrazy wyświetlone przy krawędzi ekranu odpowiednich liter. Wstepne Uruchom
1.1. Wybranie i nasunięcie na wyraz wyświetlony przy krawędzi ekranu odpowiednich liter. Wstepne Uruchom
1.2. Wybranie i nasunięcie na wyraz wyświetlony przy krawędzi ekranu odpowiednich sylab. Wstepne Uruchom
1.3. Przestawianie kolejności liter aż do utworzenia wyrazu. Przestawianie Uruchom
1.4. Nasunięcie wybranych liter na litery w wyrazie oraz uzupełnienie wyrazu spółgłoskami. WstepnezDziura Uruchom
1.5. Uzupełnienie wyrazów spółgłoskami lub samogłoskami. Wyraz z dziurą Uruchom
1.6. Tworzenie wyrazów poprzez zamianę miejsc liter. Przestawianie Uruchom
1.7. Uzupełnienie luk w wyrazie spółgłoskami lub samogłoskami. Wyraz z dziurą Uruchom
1.8. Nałożenie na wyraz odpowiednich liter oraz usunięcie błędnej spółgłoski w wyrazie. WstepnezUsuwaniem Uruchom
1.9. Usunięcie w wyrazach błędnych spółgłosek. Przesuwanie i usuwanie Uruchom
1.10. Wstawianie spółgłosek lub samogłosek w puste miejsca w wyrazie. Wyraz z dziurą Uruchom
1.11. Przestawienie kolejności liter w celu utworzenia wyrazu. Przestawianie Uruchom
1.12. Uzupełnienie wyrazu spółgłoską. Wyraz z dziurą Uruchom
1.14. Uzupełnienie wolnych miejsc w wyrazie. Wyraz z dziurą Uruchom
1.15. Tworzenie wyrazów poprzez zmianę kolejności liter. Przestawianie Uruchom
1.16. Brak pierwszej i drugiej sylaby. Wyraz z dziurą Uruchom
1.17. Do sylaby środkowej dołączenie sylab z lewej i prawej strony. Wyraz z dziurą Uruchom
1.18. Brak drugiej i pierwszej sylaby oraz sylab z prawej i lewej strony. Wyraz z dziurą Uruchom
1.19. Brak pierwszej i środkowej sylaby. Wyraz z dziurą Uruchom
1.20. Nałożenie na sylaby ustawione w ciągu, w kolejności od lewej, wybranych sylab i tworzenie wyrazów. Łańcuch literowo-sylabowy Uruchom
1.21. Brak pierwszej i trzeciej oraz środkowej sylaby. Wyraz z dziurą Uruchom
1.22. Odszukanie wyrazu w innym wyrazie. Przesuwanie i usuwanie Uruchom
1.23. Brak ostatniej i środkowej sylaby. Wyraz z dziurą Uruchom
1.24. Łączenie sylab w wyrazy ruchem konika szachowego. Konik Uruchom
1.25. Stworzenie wyrazu z wybranych dwóch sylab. Wyraz z dziurą Uruchom
1.26. Wybranie i nasunięcie na wyraz wyświetlony przy krawędzi ekranu odpowiednich sylab oraz wybieranie i połączenie trzech syl WstepnezDziura Uruchom
1.28. Nałożenie na sylaby ustawione w ciągu, w kolejności od lewej, wybranych sylab i tworzenie wyrazów. Łańcuch literowo-sylabowy Uruchom
1.29. Brak pierwszej i drugiej sylaby. Wyraz z dziurą Uruchom
1.30. Brak drugiej oraz pierwszej i trzeciej sylaby. Wyraz z dziurą Uruchom
1.31. Łączenie sylab w wyrazy ruchem konika szachowego. Konik Uruchom
1.32. Brak drugiej, środkowej oraz pierwszej i trzeciej sylaby. Wyraz z dziurą Uruchom
1. 33. Brak pierwszej oraz trzeciej sylaby. Wyraz z dziurą Uruchom
1.34. Odszukanie wyrazu w innym wyrazie. Przesuwanie i usuwanie Uruchom
1.35. Przestawienie kolejności sylab i tworzenie wyrazów. Przestawianie Uruchom
1.36. Nakładanie na sylaby ustawione w szeregu, w kolejności od lewej, wybranych sylab i tworzenie wyrazów. Łańcuch literowo-sylabowy Uruchom
1.37. Usunięcie błędnych sylab w wyrazach. Przesuwanie i usuwanie Uruchom
1.38. Przestawienie kolejności sylab i tworzenie wyrazów. Przestawianie Uruchom
1.39. Usunięcie błędnej sylaby wraz z wymianą litery. Przesuwanie i usuwanie Uruchom
1.40. Łączenie sylab w wyrazy ruchem konika szachowego. Konik Uruchom